Disclaimer

vaarroutes.com stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor vaarroutes.com een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. vaarroutes.com vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

vaarroutes.com stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen. De informatie op deze website , waaronder voorbeelden, en of de resultaten van eventuele indicatieve berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en slechts ter illustratie. Hieraan kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Artikelen die zijn ingezonden door gebruikers van vaarroutes.com waarop copy rechten gerechtigd zijn worden na melding onmiddelijk verwijderd. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat vaarroutes.com niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vaarroutes.com worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. vaarroutes.com geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

De persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De ingevoerde gegevens bij formulieren zullen behandeld worden volgens de Wet op de privacy. Alle gegevens zullen in vertrouwen worden behandeld en nimmer aan andere organisaties dan vaarroutes.com worden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. vaarroutes.com behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen.

U kunt ons ook bereiken via info@vaarroutes.com.